Andere vormen van Kraamzorg

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor een andere vorm van kraamzorg nodig is. Hieronder lees je meer over andere vormen van kraamzorg die Mammae Mia biedt.

MINIMALE ZORG: 3 UUR KRAAMZORG PER DAG

Minimale kraamzorg is 24 uur, verdeeld over 8 dagen. De zorg bestaat uit:

  • De verzorging en controle van de kraamvrouw
  • De verzorging en controle van de baby
  • Voorlichting, instructie en integratie van de baby in het gezin
  • Observeren, signaleren en rapporteren
  • Begeleiden bij borstvoeding
  • Waarborgen van hygiëne
MAXIMALE ZORG: 8 UUR KRAAMZORG PER DAG

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor het nodig is dat de kraamverzorgende je extra ondersteunt tijdens de kraamweek. Dit kan tot maximaal 80 uur, verdeeld over 10 dagen. De verloskundige moet hier een medische indicatie voor geven.

VERLENGDE, VERLATE OF UITGESTELDE KRAAMZORG

Het kan voorkomen dat er door omstandigheden behoefte is aan extra dagen kraamzorg. In overleg met de verloskundige kan de zorg uitgebreid worden naar maximaal 10 dagen. Verlate en/of uitgestelde zorg is mogelijk na een (langdurige) ziekenhuisopname van moeder en/of kind. Hoeveel uur is afhankelijk van de polisvoorwaarden van je zorgverzekering.

Kunnen wij je helpen?

Graag helpen wij je persoonlijk verder!