Erfelijkheid

Het Erfocentrum
www.erfocentrum.nl
www.prenatalescreening.nl
www.erfelijkheid.nl
www.zwangernu.nl
www.zwangerwijzer.nl
E–mail: erfolijn@erfocentrum.nl

VSOP
De Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties is betrokken bij erfelijkheidsvraagstukken. .
Telefoon: 035–603 4040
Website: www.vsop.nl

Stichting Downsyndroom
Dit is een oudervereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met Downsyndroom en hun ouders.
Telefoon: 0522–281 337
E–mail: helpdesk@downsyndroom.nl
Website: www.downsyndroom.nl

Vereniging VG netwerken
De Vereniging VG netwerken verbindt ouders en mensen met zeer zeldzame syndromendie samenhangen met een verstandelijke beperking en/of leermoeilijkheden
Telefoon: 030–272 7307
Website: www.vgnetwerken.nl

RIVM
Het RIVM coördineert op verzoek van het ministerie van VWS en met instemming van de medische beroepsgroepen de screening op Downsyndroom en lichamelijke afwijkingen
Website: www.rivm.nl/zwangerschapsscreening

 

Kunnen wij je helpen?

Graag helpen wij je persoonlijk verder!