Beroepsorganistaties

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen
Website: www.knov.nl


Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie 

Website: www.nvog.nl